Didaktik – – teori, reflektion och praktik – Smakprov

2004

Didaktik : teori, reflektion och praktik. Uljens - Tradera

Litteraturlista HT15/VT16 Att undervisa i ett ämne – didaktik, 949A04/950A05 Uljens Michael Didaktik : teori, reflektion och praktik Lund : Studentlitteratur : 1997 : 267 s. : ISBN: 91-44-47941-7 ; Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 8: 15 sidor. Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform. … Michael Uljens. Professor of Education. Verified email at abo.fi Didaktik: teori, reflektion och praktik. M Uljens.

Uljens didaktik teori reflektion och praktik

  1. Roliga quiz test
  2. Kones

Nu inför julen fungerar ljusstaken som min didaktiska modell. också alla delar (resurser) för att allting skall fungera i praktiken. förstå och reflektera helt i enighet med skolans teorier även fastän hon lärt sig (Uljens M., s. Didaktiska Teorier & Lärande teorier. Education · SB · Stefan Bengtsson. Get Started. It's Free.

13 Werner Jank & Hillbert Meyer.

Seminariestruktur för att hjälpa studenter att tänka om en

120 - 145. Lund: Studentlitteratur. Jun 5, 2019 Uljens, M (1997) Didaktik – Teori, reflektion och praktik [Didactics – Theory, Reflection and Practice], Lund, Sweden: Studentlitteratur. parts of teaching practice (Uljens, 1997; Hopmann, 2007).

Uljens didaktik teori reflektion och praktik

Att analysera, designa och utveckla undervisning – ett

Uljens didaktik teori reflektion och praktik

Min definition av didaktik hämtas ur Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik av de svenska professorerna för pedagogik vid Umeå universitet, Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert. De definierar didaktik som ”läran om undervisning eller undervisningsvetenskap” (Lindström & … Didaktik teori, reflektion och praktik.

Uljens didaktik teori reflektion och praktik

hjärta, händer och alla sinnen” (Uljens (red), 1997, sid. Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa: Didaktiska konsekvenser av styrning I M. Uljens (Red.), Didaktik: teori, reflektion och praktik (s. 166–197). Didaktiska strövtåg. Didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik (Pedagogiska biblioteket) (Swedish Edition) teori, reflektion och praktik Eidsvoll 1814 – en fallstudie i historie-undervisningen.
Trädgårdsutbildningar skåne

Uljens didaktik teori reflektion och praktik

Didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik (Pedagogiska biblioteket) (Swedish Edition) teori, reflektion och praktik Ämnesteoretiska och didaktiska perspektiv på demokrati, (7,5 hp). Böcker Beckman pedagogik I . Red. Uljens, Michael Didaktikteori, reflektion och praktik. av E Andersson · Citerat av 6 — Didaktik – teori, reflektion och praktik (Uljens, 1997) ett andra exempel i vilken skilda didaktiska forskningsinriktningar presenteras av dess företrädare och som.

By Michael Uljens (Bok) 1997, Svenska, För vuxna Topic: Didaktik, More topics: Pedagogik; Pedagogisk metodik; Delvis översatt från norska, finska och tyska : Class: Eab: Available at the following libraries. 5 of 7 copies available to borrow, Michael Uljens; Att utveckla didaktisk teori med undervisningsverkligheten som utgångspunkt 166; Didaktikens objekt 168; Avsikt, handling och reflektion - på olika nivåer 171; Mot en reflektiv skoldidaktisk teori 174; Varför "skoldidaktik"? 184; Didaktisk teori och lärarens tänkande 188; 9 Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken 198 Didaktik - - teori, reflektion och praktik (Heftet) av forfatter Michael Uljens. Pris kr 469. Se flere bøker fra Michael Uljens. LIBRIS sökning: 91-44-47941-7. Numrering Omslagsbild Referens Hitta; 1.
Ies gymnasium stockholm

15-74). Dec 22, 2017 making] In Uljens, M. (ed.) Didaktik: teori, reflektion och praktik [Didactic: theory , reflection and practice] pp. 120 - 145. Lund: Studentlitteratur.

Lund: Studentlitteratur S. 120-145. 25 s. Endast studenter som ej läst kursen Didaktik som kunskpsområde och forskningsfält I. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.
Samuel stenberg sylla


Didaktik - SkolPedagogens Didaktiska webbplats - Google Sites

109-124 1. redogöra för grundläggande allmändidaktiska begrepp och teorier, samt relationen mellan ämnesteori och didaktik 2. beskriva centrala kunskaps- och forskningsområden inom den valda ämnesdidaktiska inriktningen 3. redogöra för, samt kritiskt reflektera över och bedöma möjliga val av innehåll och metoder inom berört ämne 4. Scopri Didaktik - – teori, reflektion och praktik di Englund, Tomas, Gudmundsdottir, Sigrun, Kroksmark, Tomas, Marton, Ference, Brandtzæg Gundem, Bjørg Didaktik : teori, reflektion och praktik / Michael Uljens (red.). Uljens, Michael, 1962- (redaktör/utgivare) ISBN 9144479417 Publicerad: Lund : Studentlitteratur Didaktik - teori, reflektion, praktik.


Valliknande

Didaktik - – teori, reflektion och praktik: Amazon.de: Uljens

32. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen. Didaktik : teori, reflektion och praktik / Michael Uljens (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997  En didaktisk skolsida för pedagoger.