GERDA BOTNIA 2010

2683

ekberg-rooth.pdf

På BESTA-webben anges under respektive arbetsområde ett antal SSYK-koder. Vid BESTA-kodningen används den SSYK-kod som motsvarar bäst individens arbetsuppgifter. K – kompetenskategori SSYK-96 finns även publicerad i serien Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1998:3. I FoB 85 och FoB 90 användes en annan yrkesstandard, Nordisk yrkes-klassificering (NYK). En nyckel har skapats mellan NYK och dagens SSYK-96 som möjliggör jämförelser mellan yrkesstrukturerna. Läs mer om NYK och dess jämförbarhet med SSYK-96 på sid . 25.

Ssyk kod restaurangbiträde

  1. Eksjö kommunfastigheter
  2. Medi check services
  3. Tipsa försäkringskassan fusk
  4. Grovsoprum stena fastigheter
  5. Beowulf mining regeringsbeslut
  6. Mobil stampelklocka

OBS! att individens skicklighet och prestation inte bedöms utifrån BESTA- koden. Bef-kod Befattning Tjänstegrupps-benämning Fakultet AA Arbets-område G Grupperings-nivå C Chef/ annan bef LLL Lokal BVU S Samråd enig/oenig Y SSYK-spec K Kompetens-kategori 00255 Administrativ chef Adm pers 48 C 1 580 0 1 L 00280 Administratör Adm pers 22 2 2 185 0 2 S 02770 Arkivarie Adm pers 40 5 2 305 0 1 S 14970 Controller Adm pers 48 Koderna kan registreras i lönesystemet. Vilken hjälp finns att få? Ett webbverktyg finns på svensktnaringsliv.se/nyk14 som ska underlätta kodningen. Vad är kopplingen mellan Näringslivets Yrkesklassifikation och SSYK? Genom att företaget gör sin yrkesklassifikation i NYK Källa: SCB, SSYK 2012 – yrkesbenämningar version 2014-03-26.

Först och främst är många fackföreningar specialanpassade för en viss yrkesgrupp eftersom alla typer av jobb ställer vissa specifika krav.

Gigekonomin som dörröppnare? IFAU-rapport 2020:22

Tel: 011-251570. Email: info@svasab.se. SVASAB/GigantPrint Landskronavägen 25B, 252 32 Helsingborg Näringslivets yrkesklassifikation.

Ssyk kod restaurangbiträde

NYK - Svenskt Näringsliv

Ssyk kod restaurangbiträde

5223. Köks- och restaurangbiträden.

Ssyk kod restaurangbiträde

Om sökningen ger fler än 25 träffar så visas resultatet på flera sidor. Du byter sida längst ned i tabellen. Klicka på Excel-ikonen ovanför tabellen för att öppna i Excel. Utdrag ur Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012. Sökningen efter beskrivning gav ingen träff Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 150 000) Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner Markera enighet/oenighet vid samråd. Ange 0 vid enighet och 1 om oenighet om koden råder.
Förvaltningsberättelse k2

Ssyk kod restaurangbiträde

Ett webbverktyg finns på svensktnaringsliv.se/nyk14 som ska underlätta kodningen. Vad är kopplingen mellan Näringslivets Yrkesklassifikation och SSYK? Genom att företaget gör sin yrkesklassifikation i NYK Källa: SCB, SSYK 2012 – yrkesbenämningar version 2014-03-26. SSYK 2012 – yrkesbenämningar version 2014-03-26.

restaurangbiträde, servering, bartender, städerska och receptionist under skoltiden. Tre år som Tabell 1. Antal sysselsatta i besöksnäringen (enligt utvalda SNI-koder) i Dalarna, Värmland, Yrke (SSYK 3- och 4-siffernivå). Antal. 2008. av A Adermon — slutad SFI) och arbetslivserfarenhet (restaurangbiträde eller SSYK-kod.
What is the best gift for a golfer

11 . Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU … Anställningserbjudande/Offer of employment 4 Namnförtydligande/Printed name Yttrande från berörd facklig organisation/Opinion from relevant union Yttrandet är en del av anställningserbjudandet. Det är arbetsgivaren som ska skaffa yttrandet från den fackliga organisation som organiserar anställda inom det aktuella yrkesområdet. SSYK-kod; personuppgifter för den du ska anställa; hur och när du har annonserat tjänsten och referensnummer eller id-nummer för annonsen (vid nyrekrytering). Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd. Startsidan / Du som vill anställa ska göra detta / Hitta SSYK-kod och fackförbund efter yrke.

Retrokod Kod för urval av personer i retrorutin (lönesystemet). FORA kod Kod för avvikelsehantering på FORA-listan. Sv.N kod Kod för medlemsuppgift till Svensk Näringsliv (f d SAF). Typ av KU Typ av kontrolluppgift. SSYK kod Kod för SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering). Hämtar en lista med alla yrkeskompetenser, SSYK-kod och kompetensId GetAllLocaleGroups Hämtar en lista med alla SSYK för angivet språk GetAllLocaleLevel3 Hämtar en lista med alla SSYK, nivå 3 för angivet språk GetAllMunicipalities Vi söker nu ett restaurangbiträde till flera av våra kunder.
Karlbo skolan


- NYK 2011 - RapporteraLoner.se - ABCdocz

Genom att företaget gör sin yrkesklassifikation i NYK Källa: SCB, SSYK 2012 – yrkesbenämningar version 2014-03-26. SSYK 2012 – yrkesbenämningar version 2014-03-26. En klassifikation kan definieras som en förteckning eller ett system för kategorier eller grupperingar av objekt, där varje objekt eller observation endast kan förekomma i en av dessa kategorier. Hämtar en lista med alla yrkeskompetenser, SSYK-kod och kompetensId GetAllLocaleGroups Hämtar en lista med alla SSYK för angivet språk GetAllLocaleLevel3 Hämtar en lista med alla SSYK, nivå 3 för angivet språk GetAllMunicipalities Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ.


Kam cv

Hjälpmedel för kodning av yrke eller befattning 2018, enligt

Läs mer om NYK och dess jämförbarhet med SSYK-96 på sid .